تبلیغات
معلم لینک - ویژگی های خانواده سالم

معلم لینک

برگزیده ای از لینک مطالب وبلاگ معلمان ایرانمیان اعضای خانواده روابط سالم و تفاهم آمیز وجود دارد و آنان با یکدیگر در تعامل هستند.

اعضای خانواده از مصاحبت یکدیگر لذت می برند و فرصت هایی را برای با هم بودن، 

بحث و گفتگوی آزاد و بدون واهمه در نظر می گیرند و به حرف های یکدیگر فعالانه گوش می دهند.

اعضای خانواده در بحث های خانوادگی مشارکت می کنند و حضوری فعال دارند 

و احساس ها و اندیشه ها و نگرانی های خود را به راحتی بیان می کنند.


ادامه مطلب جدید

طبقه بندی: تحقیـق و پـژوهش، روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها:خانواده سالم، تفاهم، گفتگو، نشریه پیوند، دکتر به پژوه، مسئولیت، تربیت،

تاریخ: شنبه 23 مرداد 1395

نظرات()